TỦ SẮT MAXI 207 PQTV

1.80 x 1.80 x 0.53M

Giá: 6.080.000 VND
TỦ SẮT TH 888-KL

1.81 x 2.78 x 0.54M

Giá: 8.290.000 VND
TỦ SẮT MAXI 206 HPY

1.80 x 1.80 x 0.53M

Giá: 6.080.000 VND
TỦ SẮT TH 999-KL

1.81 x 2.78 x 0.54M

Giá: 8.770.000 VND
TỦ SẮT TH 18MX

1.97 x 1.84 x 0.63M

Giá: 7.290.000 VND