TỦ SẮT TH V8 PQTV

1.80 x 0.90 x 0.53M

Giá: 3.420.000 VND
TỦ SẮT TH V8 HPY

1.80 x 0.90 x 0.53M

Giá: 3.370.000 VND
TỦ SẮT TH 18 AX

1.86 x 0.9 x 0.53M

Giá: 4.950.000 VND
TỦ SẮT TH V8HK

1.80 x 0.9 x 0.53M

Giá: 3.320.000 VND